26 februarie 2012

Senzor de proximitate (≈ 20cm)     Cu această schemă se poate realiza un dispozitiv de (pre)avertizare pentru situaţia în care o persoană se apropie de uşa apartamen­tului. Circuitul este foarte sensibil dacă polul negativ al sursei de alimentare se conectează la Pământ. Apropierea unei mâini poate fi detectată de la mai mult de 20cm de senzor.Acesta poate fi realizat dintr-o placă de metal, o folie de metal subţire sau poate fi chiar şildurile de la broasca uşii de la intrare. 
     Dacă polul negativ al sursei nu se conectează la Pământ, sensibilitatea scade mult. Un buzzer piezoe- lectric va semnaliza o alarmă.Este recoamndat alimentarea montajului numai de la baterie (acumulator) de 9V (12V). R14 şi R17 trebuie să fie potenţiometre multitur. La realizarea cablajului se va ecrana zona de intrare ce cuprinde R16.

Sursa : T. Scarborough în Elektor

Masurarea defasajului dintre tensiune si curent


Circuitul permite măsurarea defazajului dintre tensiune şi curent (pe o sarcină alimentată la reţeaua de curent alternativ) ori facilitează identificarea tipului de sarcină: rezistivă sau inductivă ori capacitivă (reactivă).
De remarcat că sarcina este alimentată prin diodele D6-D8 şi Dl, care au rol şi de senzor de curent. Aceste diode se aleg funcţie de curentul ce parcurge sarcina (seria 1 N_). Dacă curentul este pozitiv, D6 şi D8 conduc şi activează optocuplorul IS02, care generează la ieşire un semnal dreptunghiular, OUTi, ce marchează trecerea prin zero a tensiunii reţelei - aşa numita detecţie de zero (ZCD).
Cu SW1 în poziţia 3, D1, D2 şi R2 alimentează în acelaşi mod optocuplorul ISOI, oferind un semnal OUTv, care marchează de asemenea, trecerea teniunii prin zero! Semna­lele OUTv şi OUTi pot comanda un numărător (timer) tip start-stop sau un |jC ce va calcula timpul dintre trecerile prin zero, respectiv defa­zajul tensiune-curent, U-l.
Cu SW1 în poziţia 1 se poate identifica tipul sarcinii, astfel: OUTv este un semnal cu factor de umplere variabil; 50% denotă o sarcină pur rezistivă, 75% reactivă. Ieşirea OUTdc oferă semnal în tensiune corespunzător celor expri­mate mai sus: 0.5xVcc pentru sarcină rezistivă, 0.75xVcc pentru reactivă (OUTdc=Vcc fără sar­cină la ieşire). 

Sursa : J. Firestone, Germania, în EDN

25 februarie 2012

Comutator actionat de lumina

Comutatorul electronic acţionat de lumină este un dispozitiv elec­tronic uzual în echipamentele de automatizări, sisteme de securitate, numă­rătoare electronice, telecomenzi diverse, etc. Este foarte sensibil la lumină, răs­punde rapid la variaţiile acesteia şi prezintă fiabilitate în utilizare.Principiu de funcitonare : comutatorul electronic este actionat de valoarea intenistatii luminii ce excita un fotorezistor.
Montajul utilizează un fotorezistor (LDR - Light Dependent Resistor) ca traductor, LDR care determină valoarea tensiunii de prag (de comutare) din baza tranzistorului.

Rezistorul notat R7, conectat în serie cu LDR, prin poziţia cursorului său, determină pragul de acţionare la lumină, al releului, deci sensibilitatea comutatorului electronic.  Potenţialul din nodul electric LDR-R7, preluat de baza lui TR2 prin R1, funcţie de valoarea tensiunii, comandă on sau off tranzistorul respectiv. Din colectorul lui TR2 este comandat TR1. Topologic (elec­tric) analizând, ansamblul TR2-TR1 for­mează un comutator cu histerezis, care face ca acţionările releului să nu fie inter­mitente concomitent cu micile variaţii ale intensităţii luminoase, în jurul pragului (reglat din R7).Reglajul sensibilităţii dorite se face la lumină / întuneric, la pragul dorit, mane­vrând cursorul lui R7.LDR poate fi un fotorezistor din seria VT_ (cu valoare de 4k7...100k) .
Date tehince :
-tensiunea de alimentare 9 pana la 12 Vcc
-curent maxim consumat 50mA
-sensibilitate reglabila
Schema si Cablajul 


Amplificator audio 2x30W Stereo


        Amplificatorul audio (stereo) K4003, cu toate că este foarte compact, oferă la ieşiri un semnal de înaltă calitate şi o putere relativ mare, mulţumită utilizării circuitului integrat monolitic tip TDA1521.Montajul este uşor de realizat şi nece­sită un număr redus de componente auxi­liare. Amplificarea totală, pentru fiecare canal în parte, este de 30dB, (circa 32 ori).

Circuitului imprimat are dimensiunile de 50 x 70mm. Amplificatorul, mai exact circuitul integrat TDA1521, necesită un radiator corespunzător, aşa cum se vede şi în fotografie.

Intrările celor două amplificatoare interne se regăsesc pe pinii - INV1 (pin 1) şi INV2 (pin 9), în serie cu condensatoare­le nepolarizate de 1pF, C4 şi C5. Deoarece alimentarea cu energie electrică se face cu 2 tensiuni simetrice (±12V), difuzoarele se conectează galvanic între cele două ieşiri (pin 4 şi pin 6) şi punctul (median) de masă. Pentru a evita eventualele oscilaţii parazite de frecvenţe mari, la cele două ieşiri au fost conectate două reţele atenuatoare formate din C1R1 şi C2R2. Aceste 2 reţele mai au şi scopul de a reduce defazarea între semnalele de intrare şi cele de ieşire, având în vedere că sarcinile au un caracter preponderent inductiv (difuzoarele).Intrările neinversoare INV1 si INV2 sunt conectate la masă.
Alimentarea amplificatoarelor se face în curent alternativ. Pentru aceasta avem ne­voie de un transformator care să ofere în secundar un semnal de 2 x 12V. Se reco­mandă ca aceste tensiuni să fie egale.
Redresarea tensiunii alternative se face cu 4 diode de tipul 1N5404, iar filtrarea - cu cele două condensatoare C6 şi C7 de câte 4700pF fiecare, legate în serie. Capacitatea C3 de 100nF are rolul de a filtra eventualele semnale de frecvenţă mare. Fără semnal la intrare montajul consu­mă circa 70mA, iar la sarcină maximă curentul consumat poate ajunge la 2A. Aceste valori trebuie avute în vedere când se alege transformatorul de reţea şi diodele redresoare (D1...D4).                                                                                                         

   Date tehnice :
  • Alimentare: 2 x12V ;
  • Puterea maximă RMS: 2X15W/4Ω , 2x10W/8Ω ;
  •  Putere maximă muzicală: 2 x 30W / 4Ω ;
  • Sensibilitate: 300mV/20k Ω ;
  • Banda de frecventă: 7Hz...60kHz (-3dB);
  • Raport semnal/zgomot: 98db ;
  • Diatonia: -70db ;
  • Protecţie la suprasarcini şi la scurt-circuit (max. 1 oră).

Mini Emitator FM 100 - 108 MHz


        Cu acest emiţător miniatură puteţi realiza o “legătură radio”, la o distanţă de ordinul a 20...50metri, în banda de 100..,108MHz. Emiţătorul este modulat în frecvenţă. Pentru a realiza legătura aveţi nevoie şi de un receptor în banda de UUS pentru posturi radio cu modulaţie de frecvenţă (FM), adică pentru banda 88...108MHz. Schema electrică este prezentată în figura 1 iar amplasarea componentelor şi desenul cablajului în figura 2.

Date tehnice:
-tensiunea de alimentare 9Vcc ;
-sensibilitatea la intrarea pre-amplificatorului audio 5mV
-banda FM 100-108 MHz
-dimensiuni PCB 45 x 70 mm
 Amplificatorul de microfon (vezi schema electrică) este realizat cu tranzistoarele T2 şi T3. Gradul de modulaţie se stabileşte cu ajutorul potenţiometrului semireglabil R4. Modulaţia de frecvenţă este realizată cu ajutorul diodei varicap D1-BB221. Oscilatorul este compus din tranzistorul T1, inductanţa L1 (realizată pe cablajul imprimat) şi din componentele R1 şi capacităţile C1...C5. Condensatorul C4 este de tipul timer şi ajută la stabilirea frecvenţei de lucru. Alimentarea se face de la o sursă cu tensiunea de 9...12V sau, cel mai comod, de la o baterie F22 de 9V.


Mod de conectare a unui microfon


Stabilizator de tensiuni foate mici


Schema prezentată alăturat permite obţinerea de tensiuni stabilizate cuprinse în limitele 1,2...9V.Tranzistorul “serie” Q1 este comandat de amplificatorul diferenţial format din tran- zistoarele Q2 şi Q3. Acest amplificator compară tensiunea culeasă de pe trimerul de 2,5kQ şi tensiunea fixă stabilizată de la dioda Zener de 5,6V.
     S-a utilizat o dublă stabilizare parametrică cu două diode Zener pentru a mări coefi­cientul de stabilizare al întregului montaj. Condensatorul de 1 nF are rolul de a preveni eventualele oscilaţii nedorite în domeniul RF.


Schema Stabilizator de Tenisuni Foate MiciRegulator de temperatura


Regulatorul de temperatură foloseşte ca traductor de temperatură un termistor conectat în diagonala unei punţi de tipul Wheatstone. Tranzistoarele Q1 şi Q2 formează un amplificator basculant bistabil cu buclă de histerezis în sistem “DA/NU”. Acest histerezis este asigurat de valoarea rezistorului R7. Dacă se doreşte mărirea efectului de histerezis până la cca. 3% din valoarea prestabilită (cu ajutorul poten- ţlometrului R1), atunci valoarea lui R7 se va mări la 100Q.Gama de reglare a temperaturii este de +30...+95°C.


Stabilizator de tensiuni foate mici


Sunt aparate electronice care se alimentează de la o singură sursă de energie electrică (o baterie de 1,5V sau acumulator de 1,2V NiCd). Tensiunea unei baterii noi poate fi de 1,65V (uneori 1,7). Se consideră că o baterie mai este folosibilă când tensiunea scade până la 1,2V, cam cât oferă un acumulator NiCd.
Prezentăm un stabilizator de tensiune care oferă o tensiune fixă stabilizată de 1,15V când valoarea tensiunii de alimen­tare variază în limitele 1,2...1,8V. Valoarea tensiunii de la ieşire nu se schimbă cu mai mult de 70mV la un curent de sarcină de 5mA.
Este o schemă de stabilizator LDO (cădere de tensiune intrare-ieşire mică).


Tensiunea de refe­rinţă a stabilizatorului este tensiunea dintre emitorul şi baza tran­zistorului Q2 (420mV).
Tensiunea de ieşire se calculează cu formula :

24 februarie 2012

Redresor comandat cu tristoare


Aplicaţia (fig.1) se referă la un redresor comandat cu tiristoare, de tipul cu punct median. Poate avea multiple utilizări, prototipul fiind testat atât pe sarcini rezistive cât şi ca sursă  pentru încărcarea unor acumulatoare auto de 12V.
 
       Comanda în grilă se face prin intermediul unui optocuplor care rezolvă separarea galvanică dintre partea de forţă şi cea de comandă. În ambele semialternanţe, impulsurile se trimit simultan ambelor tiristoare, care au catozii comuni, dar la un moment dat un singur tiristor este deschis, şi anume, cel care primeşte în anod tensiune pozitivă.
Sursa de impulsuri e constituită de oscilatorul realizat cu TUJ-ul T1, sincronizat cu reţeaua prin tensiunea de alimentare obţinută pe grupul  Z1-D1. Funcţionarea normală este monitorizată de către indicatorul LED1, care este străbătut de o parte din curentul de alimentare al oscilatorului,
diferenţa de curent fiind deviată prin rezistorul R5, rezistor care, împreună cu R6, stabileşte curentul de polarizare al grupului Z1-D1, alimentat din secundarul transformatorului cu tensiunea redresată de către diodele D2-D3.
Un scurtcircuit accidental pe ieşire este semnalizat de pâlpâirea LED2, indiferent de reglajul potenţiometrului P1. Ca traductor de curent este  folosit rezistorul R13 pe care, în regim de scurtcircuit, căderea de  tensiune este suficientă pentru a deschide la saturaţie tranzistorul T3. Acesta pune la masă catodul indicatorului LED2, care pâlpâie cu o frecvenţă stabilită de condensatorul C2. Tensiunea de alimentare a oscilatorului coboară periodic sub 2V (căderea de tensiune pe LED2 plus tensiunea de saturaţie colector-emitor T3), astfel că acesta este scos din funcţiune periodic şi nu mai trimite impulsuri spre grilele tiristoarelor. Curentul de alimentare este şi de această dată limitat de către rezistorul R6, care în această situaţie formează un divizor de tensiune cu R7, rezistor care micşorează disipaţia pe LED2. Curentul de scurtcircuit are forma unor pulsuri cu cădere sinusoidală a căror lăţime variază între 3 şi 8 milisecunde, în funcţie de unghiul de fază cu care sunt comandate tiristoarele în momentul scurtcircuitului, unghi stabilit de poziţia potenţiometrului P1. Amplitudinea acestor pulsuri depinde de puterea transformatorului de reţea şi de valoarea rezistenţei R13, care sunt astfel alese încât tiristoarele să nu iasă din aria de siguranţă a carasteristicilor precizate în catalogul producătorului.
      Placa include toate componentele, cu excepţia transformatorului cu circuitul primar aferent şi a ampermetrului de panou cu şuntul corespunzător executat din manganină. În nici un caz, pentru ampermetru nu se va utiliza căderea de tensiune de pe traductorul de curent R13, care, datorită modificărilor provocate de temperatură, nu asigură precizia necesară pentru circuitul de masură.Montajul practic se realizează pe o placă de circuit imprimat monostrat cu dimensiunile de 75x75mm, conform fig.2 & fig.3, în care se prezintă cablajul şi desenul de implantare.
Rezistorul R13 este compus din 3 elemente de 0,62 ohm/3W legate în paralel, care se implantează vertical între cele două blocuri terminale prin care placa de circuit imprimat se conectează cu exteriorul. În acest caz, folosind un transformator toroidal de 220V/2X18V/63VA, curentul de încărcare a unui acumulator cu tensiunea nominală de 12V, legat la ieşirea redresorului, se poate regla de la zero la 3.5A.
Schema prezentată, poate constitui punctul de plecare pentru reproiectare în diverse variante de putere, în funcţie de destinaţia aplicaţiei. Este important ca la dimensionarea circuitului de protecţie, să se aibă în vedere faptul că un tiristor odată aprins, nu se poate stinge până la anularea naturală a curentului anodic (trecerea prin zero), astfel că alegerea tiristoarelor se va face având în faţă o foaie de catalog.

Amplificator 75W


     Un amplificator audio, in structura monofonică, cu mare capabllltate de curent la ieşire se poate realiza cu circuitul integrat TDA1514 produs de firma Philips. Acesta face parte din categoria Hi-Fi, fiind prezent In majoritalea blocurilor electronice din aparatele radio, TV sau alte montaje audio. Caracteristicile sale tehnice il recomandă si in echipamente cu prelucrare digitală a sunetului (echipamente Compact Disc).
Circuitul integrat beneficiază de protecţie electrică totală şi funcţiile Stand-by şi  Mute, activate de componente externe corect montate în circuit. TDA1514 funcţionează fie cu sursă de alimentare diferenţială, simetrică, fie cu sursă asimetrică.


     Amplificatorul audio prezentat (figura 1) are următoarele caracteristici tehnice:
• Putere de ieşire (RMS) P0: 50W pe o sarcină de 4Ω sau 30W pe o sarcină de 8Ω;
• Putere de ieşire muzicală: 75W pe o sarcină de 4Ω sau 45W pe o sarcină de 8Ω;
• Sensibilitate la intrare: 285mV/22kΩ;
• Alimentare: ±28V, consum maxim 2A;
•  Se poate cupla în punte cu un alt amplificator de acelaşi tip: 100W/ minim 8Ω,
Modul de cuplare în punte a două amplificatoare cu TDA1514 este oferit în figura 3, alimentarea se face de la o sursă diferenţială simetrică faţă de masă.

Schema bloc internă a circuitului integrat TDA1514 este prezentată în figura 4, iar principalii săi parametrii electrici în tabel si diagrama din figura 2.
Banda la -3dB cu THD = -60dB este B = 20...25000Hz, iar rejecţia riplului tensiunii de alimentare (SVRR) este de 64dB,
În funcţionare normală tensiunea între pinii 3 şi 4 trebuie să fie cuprinsă între 6...7,25V, în regim de Muting 2...4,5V, iar în regim de Stand-by 0...0,9V. Tensiunea minimă de alimentare pentru a obţine regim de Stand-by trebuie să fie Vp = ±5...7V.
În ce priveşte alegerea radiatorului de căldură, se fac următoarele precizări.
Teoretic, puterea maxim disipată pentru P0 = 40W este:

 unde Vp = ±27,5V, RL = 8Ω. Considerând, de exemplu, o temperatură ambiantă de 50°C şi o temperatură maximă a joncţiunii de 150°C, rezistenţa termică joncţiune - capsulă {ambază) trebuie să fie:
     Deoarece rezistenţa termică a capsulei SOT131A, în care se prezintă TDA1514, este Rth < 1°C/W rezistenţa termică a radiatorului va fi < 4,3°C/W.Revenind la schema electrică a amplificatorului, prezentată în figura 1, se observă că acesta dispune de pornire lentă - soft start - la conectarea tensiunii de alimentare, realizată cu componentele C7 şi R4. Circuitul intră întâi în regim de Stand-by pentru o scurtă perioadă, apoi în regim de Muting după care trece în funcţionare normală. Astfel, se realizează protecţia incintelor acustice la punerea sub tensiune a montajului şi în acelaşi timp se elimină şi "pocniturile" caracteristice care sunt supărătoare.
      Grupul R5 - C5 preîntâmpină oscilaţiile care pot apărea pe ieşire, iar absenţa lor duce, deseori, la defectarea lui TDA1514. Amplificarea în tensiune se poate modifica conform relaţiei:
În cazul în care se utilizează două amplificatoare în punte modificarea amplificării trebuie făcută identic pentru ambele module. Borna B este utilizată la configuraţia în punte, conform cu figura 3.
Condensatoarele electrolitice trebuie să aibă tensiunea nominală de lucru mai mare de 35V cu excepţia lui C6 la care aceasta trebuie să fie mai mare de 63V.


Toate rezistoarele sunt de 0,25W cu excepţia lui R5 care este de 0,5W.

Montajul se realizează conform cu desenele circuitului imprimat şi cel de amplasare a componentelor prezentate în figurile 5 şi 6, ambele date la scara 1:1.Montarea circuitului integrat se va face izolat electric faţă de radiator.Mixer pentru emisie radio


      Acest oscilator oferă semnale în ecartul de frecvenţe de 134,3...l35,3MHz. Pentru a putea lucra în emisie, acest semnal trebuie mixat cu un al doilea semnal cu frecvenţa de 10,7MHz, modulat în frecvenţă. Deviaţia de frecvenţă (la modulaţie maximă) trebuie să fie de ±3kHz. Astfel, vom obţine, la ieşirea mixerului prezentat, 80 de canale de emisie sau recepţie decalate cu l2,5KHz in banda de 145...146MHZ.
Tranzistorul T1 (vezi figura 1) realizează defazarea cu 180° a semnalului de 10,7MHz-MF. Aceste semnale defazate şi egale ca valoare, se culeg din circuitele de colector şi emitor ale lui T1 şi sunt aplicate pe porţile celor două tranzistoare de tipul BF256 (T2 şi T3).
      La sursele acestor tranzistoare se aplică, în fază, semnalul de la VCO cu frecvenţa de 134,3...135,3MHz. În circuitul drenelor tranzistoarelor T2 şi T3 este conectat filtrul complex format de L1, L2 şi L3 împreună cu condensatoarele aferente (C7...C10) acordat pe 145...146MHZ.
Cu ajutorul semireglabilului P2 se realizează "echilibrarea" mixerului, astfel încât la ieşire să nu apară, practic deloc, semnalul de la VCO. La ieşire trebuie să se obţină numai semnal a cărui frecventă să fie egală cu suma frecvenţelor semnalelor aplicate: 134,3MHz şi 10,7MHz, adică 145MHz. Acest reglaj necesită folosirea unui frecvenţmetru.
      Tranzistorul T4 funcţionează în clasa A şi amplifică semnalul cu frecvenţa de 145MHz.Tranzistorele T5  şi  T6 funcţionează în clasa C şi, la rândul lor, amplifică în continuare acest semnal. Pe cablajul imprimat este prevăzută posibilitatea adăugării unui rezistor între baza tranzistorului T6 şi plus, pentru trecerea acestui etaj în altă clasă de funcţionare atunci când se lucrează şi în SSB.
Tranzistorul T6, de tipul BLY61, necesită un radiator corespunzător deoarece consumă un curent de ordinul 80...100mA. În fotografie se vede tipul de radiator folosit, între radiator şi corpul tranzistorului BLY61 se va aplica un strat subţire de vaselină siliconică termoconductoare.
Puterea minimă utilă la ieşire este de 500mW pe o sarcină de 50 Ω. Numai o realizare atentă şi corectă a montajului va permite obţinerea rezultatelor prezentate. Bobina L1 trebuie executată cu mare atenţie deoarece, aşa cum este cunoscut, numai o simetrie mecanică asigură o simetrie electrică, înfăşurările L5 şi L7 au acelaşi sens de bobinare.
Ecranele bobinelor L1-L2, L3-L4 sunt de tipul celor folosite în transformatoarele de FI-455kHz si au cotele de 10 x 10 x 12 mm.
Desenul de amplasare a componentelor pe cablaj (120 x 40 mm) este prezentat în figura 3, iar desenul cablajului imprimat la scara de 1:1 în figura 2. Montajul funcţionează corect numai atunci când, prin întreruperea, pe rând, al unuia din semnalele supuse mixării (134,3MHz sau 10,7MHz), la ieşire nu va apare nici un fel de semnal, în tot timpul reglajelor şi măsurătorilor trebuie să se conecteze la ieşire, prin intermediul unui tronson de cablu coaxial cu lungimea de 50...80cm, o sarcină rezistivă de 50...75Ω (în concordanţă cu impedanţa cablului coaxial folosit).
Toate condensatoarele însemnate pe schemă cu CF sunt de tipul multistrat şi au valoarea de 100nF, cu o tensiune minimă de lucru de 25V. Celelalte condensatoare au suport ceramic.Toate rezistoarele sunt de 0,25W şi au toleranţa de ±5%.
23 februarie 2012

Amplificator auto 2x22W

       Amplificatorul de putere prezentat poate fi realizat pe acelaşi cablaj cu trei tipuri de circuite integrate produse de Philips: TDA1552Q, TDA1553Q Şl TDA15S7Q.
Schema electrică de principiu a montajului este prezentată în figura 1. Acesta asigură o putere muzicală maximă de 22W per canal pe o sarcină de 4Ω, fiind destinat în special utilizării în autoturism.
    

        Principalele date tehnice ale amplificatorului sunt oferite în tabelul de mai jos. Sensibilitatea la intrare este de 40mV pentru montajul cu circuitul integrat TDA1557Q, respectiv 400mV pentru montajele realizate cu TDA1552Q şi TDA1553Q. Alimentarea se face cu tensiune cuprinsă în intervalul 12...18V. În nici un caz nu se va depăşi valoarea de 18V deoarece se produce defectarea circuitului integrat. Aceste circuite integrate au etajele de ieşire configurate în punte, ceea ce permite dezvoltarea unei puteri mari pe sarcină în condiţiile alimentării de la un acumulator auto. Schema internă simplificată a lui TDA1553Q este prezentată în figura 2. Acesta are în plus, fată de celelalte două modele, un circuit care la apariţia unei componente continuie pe sarcină blochează funcţionarea circuitului cu o întârziere dictată de C4. 
     Circuitele integrate dispun de protecţie la scurtcircuit pe oricare dintre ieşiri, fie spre masă sau plusul alimentării, fie de-a lungul sarcinii, la supraîncălzirea cip-ului şi la conectarea inversă a tensiunii de alimentare; aceste situaţii accidentale duc la blocarea funcţionării până la eliminarea cauzei care le produc.

     După cum este arătat in tabel şi din analiza schemei, câştigul în tensiune al amplificatoarelor integrate este fix. În funcţie de nivelul tensiunii de alimentare, măsurată la pinul 11, circuitele integrate realizează funcţia de stand-by, mute şi funcţionare normală. Acest pin este conectat la polul pozitiv al sursei de alimentare printr-un circuit de integrare care realizează o pornire lentă a amplificatorului, eliminându-se astfel, în parte, efectele nedorite ale regimului tranzitoriu manifestat la punerea sub tensiune.
     Condensatorul C4 se montează numai în cazul utilizării circuitului TDA1553Q; cu ajutorul său se realizează timpul de întârziere pentru protecţia boxelor, la componenta continuă care poate apare accidental la ieşire. Pentru o întârziere de 0,5s producătorul recomandă, în notele sale de aplicaţii, valoarea de 4,7µF.


      Condensatoarele C3 şi C6 îmbunătăţesc filtrajul tensiunii de alimentare, iar prin C1 şi C2 se preia semnalul audio, supus prelucrării, pe ambele canale.Amplificatorul descris este de o mare simplitate, putându-se realiza uşor şi rapid, deoarece necesită un număr minim de componente pasive.
     Desenele circuitului imprimat, văzut dinspre faţa cu lipituri şi cel de amplasare a componentelor sunt prezentate în figurile 3, respectiv 4.
Amplificator 10 W


Schema electrică a amplificatorului este prezentată în fig. 5.8. Sem­nalul se aplică etajului de intrare care conţine tranzistorul T1, prin inter­mediul condensatorului C2. Se observă că acest etaj de intrare este rela­tiv perfecţionat, utilizîndu-se o conexiune de tip bootstrap în vederea măririi impedanţei de intrare generale a montajului. Din colectorul lui T1 semnalul se preia galvanic de către tranzistoarele T2, T3 care func­ţionează în cadrul montajului ca etaj pilot. Amplasarea tranzistoarelor T2, T3 într-un montaj de tip Darlington face ca etajul pilot să deţină o amplificare foarte mare, permiţând în final amplificatorului funcţionarea cu distorsiuni minime. 
Tranzistorul T1 realizează o configuraţie de tip superdiodă, constituind sursa de tensiune continuă necesară polarizării etajului final. în vederea optimizării funcţionării etajului final s-a prevăzut grupul R8,  R9 C5 care constituie o conexiune bootstrap. Etajul final conţine trauzistoarele T5, T6 şi T7, T8 amplasate intr-o configu­raţie de tip dublet super-G  în vederea prevenirii apariţiei unor oscilaţii ale amplificatorului, în funcţionarea la frecvenţe înalte, s-a prevăzut grupul R21 C7. Amplificarea generală a montajului este reglementată de grupul R22 C4 R14 care constitute bucla de reacţie negativă globală.

Performauţele montajului sunt urmatoarele : P = 10 W , Zs = 4 Ω , ∆f = 40 Hz - 16 kHz ,  Zi = 82 kΩ , Ui = 250 mV , S/N ≥ 65 dB , THD < 0,2% TID < 0,1% . Reglajul tensiunii din M (UA / 2) se face din potenţiometrul semireglabil R2, iar curentul I0 = 40 mA se stabileşte actionînd semireglabilul R11.

Amplificator 5W


In fig. 5.7 este prezentată schema electrică a unui amplificator de  audiofrecvenţă care livrează o putere nominală de 5 W . Performanţele montajului sînt următoarele : P = 5 W , Zi = 85 kΩ , Zs = 4 Ω (8 Ω), ∆f = 40 Hz - 16 kHz , Ui = 250 mV , S/N ≥ 70 dB , THD < 0,2% TID < 0,1% unde Zs este impedanţa de sarcină nominală.

       Semnalul de intrare se aplică prin intermediul condensatorului C2  etajului de intrare care conţine tranzistorul T1. Din colectorul lui T1 se preia direct un semnal electric amplificat aplicat tranzistorului T2, care constituie etajul pilot al montajului. Sursa de tensiune continuă destinată polarizării este realizată într-o configuraţie de tip superdiodă cu ajutorul tranzistorului T3. Etajul final, realizat în clasa AB, este format din tran- zistoarele T4, T6 şi T5, T7 amplasate într-un montaj de tipul super-G. Semnalul de ieşire se va aplica difuzorului (grupului de difuzoare din incinta acustică) prin intermediul lui C8.
Bucla de reacţie negativă formată din grupurile R7 C4 şi R5 C3 regle­mentează amplificarea generală a montajului. în vederea utilizării unei impedanţe de sarcină de 4 O sau 8 £2 pentru aceeaşi configuraţie a mon­tajului, s-au prevăzut valori diferite pentru unele componente electrice în vederea obţinerii aceleaşi puteri de 5 W în ambele cazuri .Valorile sunt prezentate în tabelul urmator :


După realizarea practică reglajele necesare constau în realizarea tensiunii cu valoarea UA / 2 măsurată în punctul M şi stabilirea valorii curentului de mers în gol. Reglajele se fac cu intrarea montajului pusă la masă şi impedanţă de sarcină (difuzorul) la ieşirea amplificatorului. Sta­bilirea punctului median de funcţionare (tensiunea măsurată în M) se face prin acţionarea potenţiometrului semireglabil R1. Stabilirea valorii curen­tului de mers în gol, I0 = 25 mA , se face acţionînd cursorul potenţiome- rului semireglabil R6. După efectuarea acestor reglaje se înlătură stra- pul de la intrarea montajului, iar amplificatorul este gata de funcţionare.


Controler Audio STEREO

Montaj ce se poate intercala într-un lanţ electroacustic, pentru prelucrarea semnalelor electrice ce se aplică amplificatorului de putere.
Orice lanţ electroacustic modern are  intercalat  şi   sistemul   de prelucrare a semnalului audio provenit de la sursele primare: microfoane, bandă magnetică, suport digital, etc.
Acestui scop de prelucrare îi corespund proprietăţile circuitelor integrat TDA 1524 şi TDA 1526.
Cu unul din aceste circuite se poate realiza destul de uşor, fiindcă nu necesită multe componente pasive, un controler care, în plus, este şi stereo.

      Funcţiile principale ale montajului, cu schema electrică în fig.1, sunt: stabilire volum, control balans, control frecvenţe joase şi control frecvenţe înalte.
Toate aceste funcţii sunt asigurate în curent continuu eliminându-se în felul acesta circuitele reactive sau RC. Astfel variaţia nivelului de ieşire se poate regla într-un domeniu de valori în raport de 100dB.
Curba de răspuns poate fi corectată la 16kHz cu ±15dB iar la frecvenţa de 40Hz cu +17 sau -19dB.
Cu toate aceste reglaje distorsiunile armonice nu depăşesc 0,5%. Variaţia tuturor efectelor de reglaj poate fi liniară sau să urmeze curba fiziologică a urechii, după cum sunt cuplate contactele K1 şi K2.
Construcţia acestui controler este simplă, ordinea de plantare fiind: pe primul loc. ştrapurile şi componentele pasive iar în final circuitul integrat.
Alimentarea montajului se poate face cu tensiuni între 8 şi 16V iar curentul absorbit este de aproximativ 35mA.
Identificarea componenielor este dată în desenul de echipare.Preamplificator STEREO

Prezentărn un preamplificator audio universal ce este destinat amplificării semnalelor de nivel redus provenite de la un cap magnetic sau un microfon.
Preamplificatorul este construit în două variante: cu funcţie de transfer liniară şi respectiv, selectivă, în tabelul 1 sunt date principalele caracteristici tehnice ale preamplificatorului; se observă că pentru o funcţie de transfer liniară câştigul în tensiune este de 60dB.
Plaja largă a tensiunii de alimentare (3...18V) este permisă de utilizarea în montaj a circuitului inegrat specializat TDA2320A, produs de ST Microelectronics.
TDA2320A este un preamplificator audio stereo în clasa A recomandat de producător pentru aplicaţii în radiocasetofoane portabile şi în sistemele audio de înaltă calitate. Se prezintă într-o capsulă de plastic DIP cu 8 pini.
Caracteristicile electrice ale circuitului integrat TDA2320A sunt prezentate în tabelul 2, din care se remarcă consumul redus (tipic 0,8mA), distorsiuni armonice totale (THD) de numai 0,03% si o bună rejecţie a tensiunii de alimentare (SVR) de 80dB. Distorsiunile armonice totale funcţie de nivelul semnalului de la ieşire sunt prezentate în diagrama din figura 3.
Schema electrică internă, pentru un singur canal, a circuitului integrat TDA2320A este prezentată în figura 2. Semnalul audio cules de la sursa de semnal se aplică amplificatorului diferenţial realizat cu tranzistoarele Q5 şi Q7 care are sarcină flotantă generatorul de curent format din Q17, R4, R2 şi D4.
 De pe sarcină, semnalul este preluat de baza tranzistorului Q10 şi amplificat de etajul final realizat în structură Darlington Q15-Q16.
Atât etajul diferenţial, cât şi etajul final sunt polarizate cu generatoare de curent constant de mare stabilitate, prin fiecare tranzistor circulând un curent controlat. Schema electrică de principiu a prearnplificatorului stereo este prezentată în figura 1. Cele două amplificatoare diferenţiale din TDA2320A au intrările neinversoare polarizate la jumătate din tensiunea de alimentare prin intermediul rezistoarelor R2, R3, R11 şi R21.
Amplificarea montajului în regirn dinamic este dată de elementele ce formează bucla de reacţie negativă: R12, R13, R14, C13 şi C15, respectiv R22, R23, R24, C23 şi C25. Pentru a obţine un răspuns în frecvenţă liniar componentele R14, R24, C13 şi C23 nu se vor monta pe cablaj (figura 4).
Condensatoarele C1 şi C2 îmbunătăţesc filtrajul tensiunii de alimentare.
Obligatoriu montajul se va ecrana, iar legăturile cu sursa de semnal, respectiv cu amplificatorul trebuie să se facă cu cablu audio ecranat. Sursa de alimentare trebuie să fie foarte bine filtrată şi eventual stabilizată.