18 martie 2012

Incarcator cu baterii AAA de urgenta cu USB pentru telefon , camera foto ...etc (la pescuit , cand esti plecat cu cortul)


 

Componente :
  • Conectori pentru baterii AAA : 2 simpli si 3 dubli ;
  • Un port USB de la un  prelungitor sau unul nou daca aveti de unde cumpara. Se cagsesc la magazinele cu piese electronice. 
  • O carcasa , se potriveste perfect una de la o caseta audio. 
  • USB-ul telefonului pentru incarcare.
  • fire(in caz ca nu folositi un USB ) 
Ai nevoie de un pistol de lipit si silicon sau alt adeziv pentru fixarea componentelor in interiorul carcasei.Firul negru de la portul USB se conecteaza la " -  " la acumulatori iar cel rosu la "+". Acumulatorii se leaga in serie.Asigura-te ca fiecare conector este pozitionat si lipit independent fata de ceilalti. Gauriti carcasa si lipiti portul USB.
Durata incarcarii variaza in functie de cati mA are acumulatorul telefonului , camerei foto etc.
9 martie 2012

Amplificator stereo si mono de audio frecventă cu TDA2822M


      Va prezint un nou kit - un amplificator de audio frecvenţă, în două variante, stereo sau mono, ce utilizează circuitul integrat TDA2822M. Acest amplificator se alimentează cu tensiune “foarte mică”, începând de la 1,8V.
în funcţie de mărimea tensiunii de alimentare, se folosesc difuzoare de impedanţe diferite, pentru a nu depăşi puterea disipată maximă admisă de circuitul integrat, conform datelor din tabelul 1. Având în vedere consumul redus de energie electrică, în stare de repaus (fără semnal la intrare) de circa 6mA, acest amplificator este foarte util în echipamen­tele portabile.
Acest amplificator, indiferent de variantă - stereo sau mono - prezintă o amplificare ridicată în tensiune, de 40dB. îm ambele versiuni prezentate în articolul de faţă, banda de trecere este de 50Hz..,22kHz, cu o abatere de ±1dB.
Amplificatorul stereo se poate folosi şi cu căşti duble (stereo) cu impedanţa de 16 plus 16Q (total 32Q).
Marele avantaj al acestor amplificatoare este că se pot alimenta cu o tensiune mică, de exemplu de la două baterii R6. Dacă acestea se vor descărca, ajungând la o tensiune-sumă de 1,8V, amplificatorul va funcţiona în continuare corect, fără distor­siuni.
Circuitul integrat TDA2822M conţine două amplificatoare identice într-o singură capsulă. în figura 2a este prezentată varianta stereo care conţine, de fapt, două amplificatoare identice, independente. Intrarea primului canal se face la bornele K7 şi K8, iar celui de-al doilea canal - la K10 şi K9. Ieşirea primului canal este la bornele K2 şi K1, iar a celuilalt la K5 şi K6. Alimentarea cu energie electrică se face la bornele K3(+) şi K4(-).


Figura 2b reprezintă schema electrică a variantei mono. Se observă că cele 2 amplificatoare funcţionează în contratimp. Intrarea la primul amplificator se face pe poarta neinversoare (pin 7), iar la cel de-al doilea - pe poarta inversoare (pin 5) cu ajutorul capacităţilor C10 şi C11.Dacă la varianta stereo se folosesc la ieşiri capacităţi de separare a componentei continue (condensatoarele C8 şi C9), la varianta mono, cuplarea rezistenţei de sarcină se face direct pe cele două ieşiri.Grupurile de rezistoare - condensatoare R1C1 şi R2C2 conectate direct pe cele 2 ieşiri, au rolul de a împiedica eventualele 
oscilaţii parazite de înaltă frecvenţă, având în vedere că frecvenţa maximă de lucru a amplificatoarelor este de 120kHz.
Desenul cablajului imprimat la scara 1:1 este prezentat în figura 3 şi este valabil pentru ambele variante de amplificator - stereo sau mono. Modul de amplasare a componentelor electronice este prezentat în figura 4. Pentru varianta stereo nu se vor planta condensatoarele C10 (10pF) şi C11 (10nF).
Pentru varianta mono nu se plantează con­densatoarele de trecere C8 şi C9. în lo- c u I
acestora se vor face ştrapuri (pe desen sunt menţionate punctat). De asemenea, se va exclude rezistorul R4 (47kQ), iar în locul acestuia se va face ştrap. Condensatorul C4 (1,5pF) nu se montează. Tot pentru varianta mono se plantează con­densatoarele C10 şi C11, care nu se folo­sesc în varianta stereo.Intrarea se va face la bornele K7 şi K8, iar sarcina se conectează între bornele K2 şi K5.In locul ştrapurilor se pot folosi rezistoare cu rezistenţa electrică zero. în acest mod aspectul montajului va fi mai “artistic”.Alimentarea cu energie electrică pentru ambele variante se face la bor­nele K3 şi K4. Dacă montarea cablajului im­primat este corectă (atenţie la componentele polarizate!), montajul nu nece­sită nici un reglaj.Trebuie acordată mare atenţie la valorile menţionate în tabelul 1. De exemplu: dacă folosiţi un difuzor cu impedanţa de 8fi, pentru varianta mono, tensiunea de alimentare nu trebuie să fie mai mare de 6V, iar pentru 4fi de 4,5V. Nu se recomandă a se fo­losi variantele extre­me .


Sursa : Conex Club nr.74/2005

4 martie 2012

Amplificator auto 4x35 WConstructorii amatori pot echipa propriul autoturism cu un sistem audio performant realizat pe scheletul amplificatorului de putere integrat TDA7384, conceput de SGS-Thomson Microelectronics (ST) pentru generarea de puteri audio maxime la tensiune de alimentare joasă, respectiv 14,4V, atât cât poate oferi maxim, în condiţii normale un acumulator pentru autoturism. Sunt disponibile patru canale de ieşire care pot debita fiecare maxim 35W pe sarcini de 4Ω.
Realizat într-o tehnologie nouă la vremea respectivă (anul 1997), în ..clasa AB de funcţionare şi ambalat într-o capsulă Flexiwatt cu 25 de pini, TDA7384 este un amplificator audio de putere cu patru canale, ce nu necesită condensator de bootstrap, şi care poate debita în sarcină o putere considerabilă (maxim 4 x 35W/4Ω, conform normelor EIAJ), alimentat la tensiuni joase, de la surse care au o capabilitate în curent foar­te mare (cum sunt bateriile de acumu­latori).


Producătorul l-a recomandat special pentru utilizarea în echipamentele audio performante ce dotează autoturismele.
Dintre performanţele lui TDA7384 se enumeră:
- puterea de ieşire: 4x25W/4 Ω  măsurată la 14,4V tensiune alimentare, frecvenţă de 1kHz şi distorsiuni, THD, de 10% sau 4x21 W/4 Ω  măsurată la 13,2V tensiune alimentare, frecvenţă de 1 kHz şi THD de 10% maxim;
distorsiuni reduse, zgomot la ieşire mic;
funcţii de stand-by şi muting;
- auto-muting la scăderea peste un anumit prag al tensiunii de alimentare;
câştig fix de 26dB;
- fără componente externe pentru compen­sare sau bootstrap .

Producătorul a acordat o atenţie deo­sebită acestui produs şi în ceea ce priveşte protecţiile necesare unui amplificator audio (accidentale în funcţionare sau din vina operatorului):
protecţie la scurtcircuit la masă sau la alimentare ori pe ieşiri;
protecţie la sarcini foarte inductive;
limitare termică;
protecţie la supratensiune sau la o buclă de masă deschisă accidental;
protecţie la conectarea inversă a tensiunii
de alimentare;
protecţie ESD (la descărcări electro­statice).
Puterea de ieşire, cele patru canele de care dispune şi funcţiile enumerate mai sus, fac din TDA7384 o bijuterie electro­nică, pe care o recomandăm construc­torilor electronişti.
în figura 1 se prezintă schema internă bloc (funcţională) a circuitului TDA7384, precum şi modul primar de utilizare.
Intrările circuitului pot suporta semnale tranzitorii, accidentale, cu vârfuri de maxim ±8kV, fără a se produce defecte, descăr­carea realizându-se la masă.
Cele patru condensatoare de pe intrări, de 0,1 pF, asigură o bandă de frecvenţă reprodusă largă, în partea de jos frecvenţa de tăiere fiind 16Hz. Intrările stand-by (ST-BY) şi MUTE sunt compatibile cu semnale logice CMOS. Dacă nu sunt utilizate, este permisă conectarea acestora la bara de alimentare. în lipsa unor semnale pure CMOS sau provenite de la un sistem cu microcontroler, se pot utiliza formatoare clasice cu tranzistoare şi celule RC care să 
prevină audiţia semnalelor parazite de comutare în difuzoare. Curentul prin pinul 22 este de cca. 10pA; un grup RC de integrare, cu R până la 70k Ω  şi C de 1pF asigură o comutare reuşită. Valoarea recomandată pentru R este de 47kΩ
La pinul ST-BY, rezistorul R trebuie să fie 10k Ω , iar C de aceaşi valoare, 1pF.
Pragul de comutare în aceste funcţii revenire de 3,5V (comutare cu histerezis). Funcţia auto­mating la scăderea tensiunii de alimentare se realizează sub 7,6V.
Probabil cititorii au remarcat numărul foarte redus de componete externe; acestea se rezumă practic la condensatoarele de filtare a ten­siunii de alimentare şi la cele de pe intrări. Producătorul a mini­mizat la maxim utilizarea compo­nentelor externe!
In tabelul 1 se prezintă sinte­tizat câteva caracteristici din foile de catalog ale lui TDA7384.

în figura 2 se prezintă semni­ficaţia tuturor pinilor acestui cir­cuit integrat la capsula sa (vedere de sus). 

Rezistenţa ter­mică joncţiune - capsulă este de 1°C/W.
Tensiunea maximă de ali­mentare este de 18V şi sunt permise vârfuri accidentale de 50V. Curentul de ieşire: 4,5A, cel accidental max. 5,5A. Puterea dispată de capsulă: 80W.

In încheiere prezentăm un amplificator audio realizat în kit cu TDA7384 de firma poloneză AVT şi prezentat în revista de profil Elektronika Praktyczna în numărul 8/98.
în această aplicaţie se regăsesc toate aspectele tehnice şi practice subliniate mai sus.
Se recomandă a se utiliza conden­satoare de foarte bună calitate, cu ten­siunea de lucru mai mare de 25V. La intrări se utilizează conectoare RCA. Un radiator de răcire din aluminiu, cu rezistenţa termică sub 1°C/W, se va ataşa ambazei lui TDA7384.
Tensiunea de alimentare tipică este de 12...14,4V caz în care se pot obţine pe fiecare canal 21W la THD foarte redus. Puterea maximă poate depăşi 25W.


 

Sursa : Conex Club , nr.74